Posts from december 2018

1 Item

Vacatures bestuur

by secretaris

Een Algemene Ledenvergadering betekent het opmaken van de balans, op elk vlak. Terugkerend onderdeel is ook bestuursverkiezingen. In 2019 zijn een aantal bestuursleden aftredend door einde zittingstermijn, te weten Jolanda van Drunen, Ad Versteeg, Patricia Salm en Antoinette Bouman. Jolanda, Patricia en Antoinette hebben zich herkiesbaar gesteld. Ad Versteeg neemt na 10 jaar penningsmeester te […]