Een Algemene Ledenvergadering betekent het opmaken van de balans, op elk vlak. Terugkerend onderdeel is ook bestuursverkiezingen.

In 2019 zijn een aantal bestuursleden aftredend door einde zittingstermijn, te weten Jolanda van Drunen, Ad Versteeg, Patricia Salm en Antoinette Bouman. Jolanda, Patricia en Antoinette hebben zich herkiesbaar gesteld. Ad Versteeg neemt na 10 jaar penningsmeester te zijn geweest afscheid.

In 2018 heeft Linda van Dijk-Schijvens haar bestuursfunctie neergelegd. Simone Houterman heeft haar inmiddels via tussentijdse stemmingsronde opgevolgd.

Debora Vos moet in verband met haar studie helaas haar bestuursfunctie neerleggen.

Samengevat zijn er dus twee vacatures in te vullen in het bestuur.
Een ieder die zich voor de vereniging in wil zetten en tot het bestuur wil toetreden nodigen wij van harte uit dit aan het bestuur kenbaar te maken, bij voorkeur per mail aan secretaris@lvhea.nl.

Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met de voorzitter Jolanda van Drunen, voorzitter@lvhea.nl of via 06-13712841.