Vrijdag 15 februari 2019 zal de Algemene Ledenvergadering met aansluitend een Nieuwjaarsborrel plaatsvinden.

Vanaf 20.15 uur zijn onze leden en betrokkenen welkom in de BuBuClu aan de Nijverheidsstraat 2 te Wijk en Aalburg.
Aanwezigheid van onze leden wordt zeer op prijs gesteld, er zal afscheid worden genomen van Ad Versteeg, Linda van Dijk en Debora Vos.

Afscheid betekent ook verkiezingen van nieuwe bestuursleden, laat uw stem niet verloren gaan!