Paardensportvereniging Land van Heusden en Altena (PSV LvHeA) is opgericht in 1922 en is hierdoor één van de oudste paardensportverenigingen van de regio. Vorig jaar vierde we ons 100-jarig bestaan. Eerst was de vereniging enkel een Landelijke Rijvereniging, later werd hier een Ponyclub aan toegevoegd. Door een statuutwijziging in 2006 zijn deze verenigingen samengevoegd tot één Paardensportvereniging. Momenteel telt onze vereniging bijna 50 leden, waarvan een groot gedeelte ook actief deelneemt aan de wekelijkse lessen.

KNHS

Onze vereniging is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (KNHS) en is ondergebracht bij de regio Zuid-Holland. Binnen deze regio behoren wij tot Kring Oost Maas en Merwede.

Overige gegevens

KvK Midden-Brabant: 40.27.14.82           Bankrekeningnr.: NL87 RABO 0341 5184 17