De vereniging werd in 1922 opgericht als Landelijke Rijvereniging. Men kon lid worden wanneer men ouder was dan 14 jaar en de beschikking had over een paard dat werkzaamheden verrichtte in het ‘landbouwbedrijf’. Er werden zowel dressuur- als menlessen gegeven. Conform het huishoudelijk reglement uit 1947 waren de ‘lessen zowel theoretisch als praktisch en moeten door de leden geregeld worden bijgewoond, terwijl nauwkeurig aantekening wordt gehouden van gepleegde verzuimen.

Landelijke Rijvereniging en Ponyclub

Het huishoudelijk reglement uit 1975 spreekt van een Landelijke Rijvereniging en Ponyclub. Wanneer de ponyclub exact is opgericht, is helaas niet bekend. In de jaren ’80 en ’90 was de vereniging bijzonder actief. Bewijs hiervan zijn de concoursen die in toentertijd werden georganiseerd. Velen spring- en dressuurruiters wisten het concours van onze vereniging op de Uiterwaarden van Wijk en Aalburg te vinden.

Paardensportvereniging

Sinds 2006 zijn de Landelijke Rijvereniging en Ponyclub opgegaan in één Paardensportvereniging. In 2010 is een menafdeling aan de paardensportvereniging toegevoegd.