Op één avond in de week wordt in clubverband een dressuurles georganiseerd. PSV LvHeA hecht waarde aan kwaliteit; de instructrice is dan ook in het bezit van de benodigde (ORUN) diploma’s.

De lessen worden zowel in het winter- als in het zomerseizoen buiten verreden. Bij slecht weer beslist de instructrice over het al dan niet door laten gaan / verzetten van de les. Heb je vragen over de doorgang van je les? Neem dan zelf contact op met je eigen instructrice.

De duur van de rijlessen is in principe drie kwartier, bij een maximaal deelnemersaantal van 4. Indien het aantal deelnemers binnen een les stijgt naar 5, zal de lesduur 1 uur bedragen. Wanneer zich een 6e deelnemer aanmeldt, zal de les weer worden gesplitst in twee lessen van 3 kwartier met elk 3 deelnemers.

LET OP: In de zomervakantie vinden er in overleg met de instructrice drie weken geen lessen plaats. Rond de kerst liggen de lessen ook twee weken stil.

NB. Indien je deel wilt nemen aan de lessen, dient je paard/pony (conform het algemeen reglement) ingeënt te zijn tegen influenza.

Lestijden woensdag

Woensdagavond                       Start Les 1 : 19.00 uur

Afmelden voor de les graag zo vroeg mogelijk bij Ineke (06 – 16 08 46 18).

De lesindeling wordt te allen tijde, in goed overleg met de deelnemers, door de instructrice bepaald!