Op woensdagavond wordt in clubverband dressuurles gegeven. PSV LvHeA hecht waarde aan kwaliteit.  De lessen worden met veel enthousiasme verzorgd door Patricia Salm en zij is dan ook in het bezit van de benodigde (ORUN) diploma’s.

De lessen worden zowel in het winter- als in het zomerseizoen buiten verreden. Bij slecht weer beslist de instructrice over het al dan niet door laten gaan / verzetten van de les. Heb je vragen over de doorgang van je les? Neem dan zelf contact op met de instructrice.

De eerste les die gegeven wordt is een speciale pony les. Deze les is bedoeld voor de allerjongsten en er wordt gereden op bixie niveau. Deze les duurt een half uur. De duur van de andere rijlessen is in principe een uur bij een maximaal deelnemersaantal van vier. Indien het aantal deelnemers binnen een les stijgt naar 5, zal de les gesplitst worden naar twee groepen die elk drie kwartier les krijgen. 

LET OP: In de zomervakantie vinden er in overleg met de instructrice drie weken geen lessen plaats. Rond de kerst liggen de lessen ook twee weken stil.

NB. Indien je deel wilt nemen aan de lessen, dient je paard/pony (conform het algemeen reglement) ingeënt te zijn tegen influenza.

Lestijden woensdag

Woensdagavond                       Les 1 :       18.45-19.15
                                                      Les 2:       19.15-20.15 (19.15-20.00)
                                                      Evt les 3:  20.00-20.45

Afmelden voor de les graag zo vroeg mogelijk bij Mathilde (06 1185 0392).

De lesindeling wordt te allen tijde, in goed overleg met de deelnemers, door de instructrice bepaald!