Iedereen kan lid worden van PSV LvHeA! Om rijdend lid te kunnen worden, dien je echter wel de beschikking te hebben over een (eigen) paard/pony. PSV LvHeA kent diverse vormen van lidmaatschap. Welk lidmaatschap het beste bij je past, is afhankelijk van diverse factoren. Het is daarom ook mogelijk gedurende het jaar van lidmaatschapsvorm te wisselen. Onderstaand overzicht maakt duidelijk waar je recht op hebt bij een bepaald lidmaatschap.

Voor informatie over het lidmaatschap kun je contact opnemen met de secretaris of download hier het AanvraagLidmaatschap. Wanneer je lidmaatschap is verwerkt, kun je zelf een startkaart aanvragen via MijnKNHS. Mocht je desondanks toch nog vragen hebben over je startkaart, kun je contact opnemen met de wedstrijdsecretaris.

Let wel: indien je lid wordt, geef je aan akkoord te zijn met de inhoud van de statuten 2013 en het Algemeen Reglement 2022 van de vereniging!

Rijdend lid

Dit lidmaatschap geeft recht op het deelnemen aan de clublessen en biedt de mogelijkheid tot het aanvragen van een startkaart. We bieden twee varianten aan. De pony bixieles en de dressuurles.

  • Jaarcontributie dressuurles 2023 € 225,-

Buiten lid

Dit lidmaatschap geeft géén recht op het deelnemen aan de clublessen, maar biedt wel de mogelijkheid tot het aanvragen van een startkaart.  Dit lidmaatschap staat gelijk aan het men-lidmaatschap.

  • Jaarcontributie 2023 € 50,-
  • Wel heb je bij dit type lidmaatschap de mogelijkheid om een zogenaamde tienrittenkaart aan te schaffen. Voor meer informatie zie http://www.lvhea.nl/10-rittenkaart-clublessen/

Rustend lid

Dit lidmaatschap geeft géén recht op het deelnemen aan clublessen en het aanvragen van een startkaart.

  • Jaarcontributie 2023 € 30,-

Donateur

Een donateur is feitelijk geen lid van de vereniging, maar draagt de vereniging een warm hart toe. Omdat de donateur géén lid is van de vereniging, behoeven ook geen KNHS-kosten betaald te worden.

  • Jaarlijkse bijdrage € 30,-

Vrijwilligers bijdrage

Zonder vrijwilligers geen evenementen! We organiseren graag leuke activiteiten, maar daar hebben we jullie wel bij nodig! Als bestuur staan we altijd vol enthousiasme klaar om leuke dingen te organiseren, maar daar kunnen we wel een beetje hulp bij gebruiken! Met ingang van 1 januari 2016 is het daarom verplicht om als rijdend lid en buitenlid minimaal 1x per jaar een bijdrage te leveren. Verplicht klinkt heftig, maar het geeft je ook zeker veel plezier om iets terug te doen voor de vereniging. Je hulp kan bestaan uit een dagdeel mee te helpen op een wedstrijd / oefendag (denk aan: ringmeester, rekenkamer, schrijfster, etc.). Of door een bijdrage te leveren op een andere passende manier door bijvoorbeeld de organisatie van een activiteit, helpen met boodschappen, het wassen van clubkleding en ga zo maar door. Er zijn genoeg klusjes voor jong en oud zowel in als buiten de weekenden, overdag en in de avonduren. Mocht je ondanks deze flexibiliteit niet in staat zijn om een bijdrage te leveren dan kan je jouw bijdrage ook ‘afkopen’ voor € 50,- maar wij hopen natuurlijk dat je gewoon gezellig een handje mee helpt!

Korting op je lidmaatschap?

Naast enthousiaste leden is een vereniging niets zonder trouwe sponsors. We zijn dan ook blij dat bedrijven PSV LvHeA een warm hart toedragen, want hierdoor zijn wij in staat veel mooie activiteiten te organiseren en onze vereniging op de kaart te zetten. Om leden te motiveren in het zoeken van sponsoren zijn wij gestart met de volgende actie: Als je als lid een nieuwe sponsor aandraagt krijg je 25% van het gesponsorde bedrag korting op jouw jaarcontributie. Met een minimum jaarcontributie van nul euro. Deze korting(en) zal aan het eind van het jaar worden verrekend op de factuur van het betreffende lid. Voor meer informatie mail voorzitter@lvhea.nl of kijk op deze website onder vereniging / leden / sponsor aandragen

Opzeggen lidmaatschap

Wil je opzeggen? Dan vinden wij dat super jammer natuurlijk! Denk je er wel aan dat opzeggingen schriftelijk plaats te dienen vinden vóór 15 november van het lopende jaar, bij de secretaris van de vereniging. Let op: bij niet tijdige opzegging blijven contributie en onkosten verschuldigd!